BRANDMARKS – registrace ochranných známek - EU, Česká republika, Slovensko, svět - CTM - community trademark registration OHIM – WIPO international trademark registration BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE


logo OHIM Společnost BRANDMARKS s.r.o. zabezpečuje registraci ochranných známek Společenství Evropské unie (CTM EU), které jsou platné pro všechny státy Evropské unie *.
Ochranná známka Společenství EU je registrována u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) v Alicante, Španělsko.


PŘIHLAŠOVACÍ PROCES PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY skládá z následujících fází:

1. INFORMACE, KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Prvotní informace, posouzení možnosti zápisu ochranné známky, profesionální poradenství a objasnění možností zápisu ochranné známky Společenství
2. REŠERŠE PLATNÝCH shodných, PODOBNÝCH A zaměnitelných OCHANNÍCH ZNÁMEK
- Vypracování hloubkové rešerše ochranných známek platných pro EU v databázích OHIM, WIPO av národních databázích
3. ANALÝZA DATABÁZÍ A REGISTRACI ZÁPISU
- Vypracování analýzy rešerše a doporučení možností a způsobů zápisu ochranné známky spojené s následnými konzultacemi - potvrzení druhu ochranné známky (slovní, obrazová, kombinovaná, 3D) a určení okruhu tříd
4. VYPRACOVÁNÍ SEZNAMU TŘÍD
- Vypracování adekvátního základního seznamu 3 tříd a dalších navíc (celkově 45 tříd výrobků a služeb), další konzultace k seznamu tříd a schválení ze strany majitele budoucí ochranné známky
5. VYPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ
- Podání přihlášky, monitorování procesu registrace, komunikace s úřadem a přihlašovatelem,
6. INFORMOVÁNÍ O PLATNOSTI OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

OBDOBÍ PO VSTUPU V PLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ:

1. NÁSLEDNÝ MONITORING NOVÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK
2. RŮZNÉ KONZULTACE NA ŽÁDOST MAJITELE OCHRANNÉ ZNÁMKY
3. ODHAD OCENĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY
4. PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI PO 10 LETECH NA DALŠÍCH 10 LET

Ochranná známka Společenství EU - CTM - základní informace (anglicky)
Proces registrace CTM (anglicky)
Rozdíly mezi CTM a mezinárodního zápisu (IR) s vyznačením EU (anglicky)


* Belgie, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Chorvatsko (od 1.7. 2013), Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Itálie.