BRANDMARKS – registrace ochranných známek - EU, Česká republika, Slovensko, svět - CTM - community trademark registration OHIM – WIPO international trademark registration BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE


OCHRANNÍ ZNÁMKY (TRADEMARK)

- Právní ochrana loga nebo názvu firmy, výrobku
- Vypracování rešerše v databázích ÚPV ČR, ÚPV SR, WIPO, OHIM
- Vypracování seznamu tříd výrobků a služeb
- Příprava a podání přihlášky ochranné známky
- Sledování procesu registrace
- Monitoring kolizních, shodných nebo zaměnitelných ochranných známek po zápisu ochranné známky
- Zajištění ocenění ochranné známky

Možnosti registrace ochranních známek:

- Evropská unie - Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM Alicante) www.ohim.eu
- Mezinárodní - Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO Ženeva) www.wipo.org
- Národní - Úřad průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky www.upv.sk


PRŮMYSLOVÝ VZOR

- Vypracování rešerše v databázích národních a mezinárodních průmyslových vzorů
- Příprava a podání přihlášky průmyslového vzoru
- Sledování procesu registrace
- Monitoring kolizních, shodných nebo zaměnitelných designů po jeho zápisu
- Zajištění ocenění průmyslového vzoru


PATENTY, užitné vzory

- Vypracování patentových rešerší všech druhů, hlavně rešerše na stav techniky a rešerše
na ochranné dokumenty konkurenčních firem
- Vypracování přihlášky vynálezu, užitného vzoru
- Podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru v podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru v zahraničí
- Podání žádostí o udělení patentu, užitného vzoru v zahraničí národní cestou v jednotlivých zemích
- Sledování stavu a doby platnosti ochranného dokumentu a jeho udržování v platnosti
- Posouzení, vypracování licenčních smluv
- Zápis licenčních smluv do úředního rejstříku
- Zajištění ocenění duševního majetku


LICENCE

- Příprava licencí práv duševního vlastnictví


OBCHODNÍ ČINNOST

- Akvizice a prodej licencí práv duševního vlastnictví