BRANDMARKS – REGISTRACIJA ŽIGA ZAJEDNICE – EU CTM - WIPO MEĐUNARODNI ŽIG BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCEBRANDMARKS d.o.o. je svestran tim iskusnih menadžera i suradnika.

Mgr. Rastislav Blaško
Vlasnik i direktor BRANDMARKS doo.
- Diplomski novinarstva, Comenius sveučilište u Bratislavi, u Slovačkoj
- Diplomski međunarodnih odnosa na Institutu za međunarodne odnose i komparaciji zakonom, Pravnom fakultetu, Comenius sveučilište u Bratislavi, Slovačka
- Diplomski europske integracije, Academia Istropolitana Novoj, Svätý Jur, Slovačka
- Diplomski intelektualnog vlasništva, industrijsko vlasništvo Ured Slovačke Republike u Banskoj Bystrici
- Diplomski obuku u Europskoj komisiji u Bruxellesu, Opća uprava za tržišno natjecanje
Prenosi se u: engleski, njemački, ruski, hrvatski /srpski, talijanski, portugalski

e-mail: rastislav@blasko.sk
mobil: +421 915 722 583


Bc. Jozef Blaško
BLAMARX - partner BRANDMARKS doo.

- Diplomski katoličke Sveučilišta u Ruzomberok (Slovačka) - Angličtina u komercijalnoj praksi
- Diplomski intelektualnog vlasništva, industrijsko vlasništvo Ured Slovačke Republike u Banskoj Bystrici

e-mail: jozef@blasko.sk
mobil: +421 907 177 792