BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet - CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE


logo OHIM Spoločnosť BRANDMARKS s.r.o. zabezpečuje registráciu ochranných známok Spoločenstva Európskej únie (CTM EU), ktoré sú platné pre všetky štáty Európskej únie*. Ochranná známka Spoločenstva EU je registrovaná na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v Alicante, Španielsko.


PRIHLASOVACÍ PROCES PRED PODANÍM PRIHLÁŠKY POZOSTÁVA Z NASLEDOVNÝCH FÁZ:

1. INFORMÁCIE, KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
prvotné informácie, posúdenie možnosti zápisu ochrannej známky, profesionálne poradenstvo a objasnenie možností zápisu ochrannej známky Spoločenstva
2. REŠERŠ PLATNÝCH ZHODNÝCH, PODOBNÝCH A ZAMENITEĽNÝCH OCHANNÝCH ZNÁMOK
vypracovanie hĺbkovej rešerše ochranných známok platných pre EÚ v databázach OHIM, WIPO a v národných databázach
3. ANALÝZA DATABÁZ A REGISTRAČNÉHO ZÁPISU
vypracovanie analýzy rešerše a odporučenie možností a spôsobov zápisu ochrannej známky spojené s následnými konzultáciami – potvrdenie druhu ochrannej známky (slovná, obrazová, kombinovaná, 3D) a určenie okruhu tried
4. VYPRACOVANIE ZOZNAMU TRIED
vypracovanie adekvátneho základného zoznamu 3 tried a ďalších navyše (celkovo 45 tried tovarov a služieb), dodatočné konzultácie k zoznamu tried a schválenie zo strany majiteľa budúcej ochrannej známky
5. VYPRACOVANIE A PODANIE PRIHLÁŠKY OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA
podanie prihlášky, monitorovanie procesu registrácie, komunikácia s úradom a prihlasovateľom
6. INFORMOVANIE O PLATNOSTI OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

OBDOBIE PO VSTUPE DO PLATNOSTI OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA:

1. NÁSLEDNÝ MONITORING NOVÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK
2. ROZLIČNÉ KONZULTÁCIE NA ŽIADOSŤ MAJITEĽA OCHRANNEJ ZNÁMKY
3. ODHAD OCENENIA OCHRANNEJ ZNÁMKY
4. PREDĹŽENIE DOBY PLATNOSTI PO 10 ROKOCH NA ĎALŠÍCH 10 ROKOV

Ochranná známka Spoločenstva EU – CTM – základné informácie (anglicky)
Proces registrácie CTM (anglicky)
Rozdiely medzi CTM a medzinárodného zápisu (IR) s vyznačením EÚ (anglicky)


* Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko (od 1.7. 2013), Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švédsko, Taliansko.