BRANDMARKS – REGISTRO EU MARCA COMUNITARIA OAMI – MARCA INTERNACIONALE WIPO BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE


Our partners